Sexpo på svenska

Kategoriat: Sexpossa tapahtuu

Den svenskspråkiga befolkningen har hittat våra tjänster. Vår telefonrådgivning har fått flera samtal på svenska under de senaste veckorna. Även i  vårt utbud av sexualrådgivning/terapi och i vår nätrådgivning har efterfrågan på svensk service ökat.

Vi har glädjen att informera att Aktiastiftelsen (Esbo-Grankulla) har beviljat oss ett stöd på 3000€ för att utöka vår service på svenska och för översättning av våra nätsidor.