Sexpossa on käynnistynyt uusi koulutus

Kategoriat: Sexpossa tapahtuu

Sexpon koulutustarjonta täydentyi alkuvuodesta uudella opintokokonaisuudella, jonka painopisteenä ovat erityistä tukea tarvitsevat ihmiset. ETTIS-seksuaalineuvontakoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, eli se vastaa laajuudeltaan muita Sexpon tarjoamia, vuoden mittaisia koulutuksia.

Tammikuussa alkaneeseen koulutukseen on valikoitunut joukko sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka joko työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien ihmisten parissa tai haluavat muutoin laajentaa osaamistaan seksologiasta. Koulutuksessa perehdytään seksuaalineuvontaan erityisesti kehitysvammaisuuden, vammaisuuden kirjon, pitkäaikaissairauksien, mielenterveysongelmien ja ikääntymisen näkökulmista.

ETTIS on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja kyselyjä tulevista ETTIS-koulutuksista on kertynyt enenevissä määrin. Tämän vuoksi koulutusta pyritään tarjoamaan jatkossakin osana Sexpon opintotarjontaa.

ettis_