Harjoittelijamme Sonja esittäytyy

Kategoriat: Sexpossa tapahtuu

”Olen Sonja Kinnunen, terveydenhoitajaopiskelija Vantaalta. Aloitin juuri harjoittelun Sexpon nettineuvonnassa. Aloitin opinnot tämän vuoden tammikuussa ja tämä on minulle toinen harjoittelujakso. Hain Sexpolle harjoitteluun, kun kuulin koululla, että seksuaalineuvonnan paikka oli yksi hakuvaihtoehdoista toiseen harjoitteluun.

Olen kiinnostunut lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta ja koen, että Sexpon kautta tapahtuva nettineuvonta antaa paljon ymmärrystä siitä, millaiset seksiin liittyvät kysymykset ja huolet pyörivät monen nuoren mielessä, ja miten näihin kysymyksiin voisi vastata ja tukea nuorta.

Nettineuvontaan tulevat kysymykset voivat olla haastavia. Monien nuorten mielessä voi pyöriä kysymyksiä, joita he eivät uskalla kysyä, ja heidän kysymyksensä ja huolensa voivat piiloutua muunlaisen kirjoituksen alle. Nettineuvonnassa vastaukset pyritään antamaan sillä tyylillä, että mahdollisimmat monet kysymyksiä lukevat saisivat vastauksen ehkä omassakin kysymykseen. Kysymyksiin vastatessa on tärkeä säilyttää avoimuus ja herkkyys sille asialle, mitä kysytään. Koen tämän harjoittelun antavan hyvän valmiuden kohdata nuoria terveydenhoitajan työssä.”

Tervetuloa Sexpoon, Sonja!

sonja