Sexpo publicerar serier på svenska

Kategoriat: Uutiset ja Sexpon kannanotot

Nu kan du bekanta dig med Sexpos Tillsammans serier och tillhörande material även på svenska.

Serierna erbjuder sexualfostran på ett nytt och intressant sätt. De kan användas av unga, lärare, personer som jobbar med ungdomar samt av sexualfostrare.

”Ett roligt material som tilltalar unga. Lätta texter och fina bilder”, konstaterar Sexpos sexualterapeut och sexualfostrare Anna Kolster.

Tillsammans serierna och tilläggsmaterialet har framställts i samarbete med ungdomar, sexualfostrare och Autismförbundet. Serierna behandlar bland annat teman som förtjusning, könsidentitet samt olika former av relationer.

“Serierna kan användas som underlag till diskussion”, fortsätter Kolster.

Serierna hittar du under adressen www.sexpo.fi/sv/tillsammans/ De får fritt användas som stöd till sexualforstran enligt cc-licens.

 

Kontaktuppgifter:

Anna Kolster, sexualterapeut
050 400 8629, anna.kolster@sexpo.fi