Sexpo seuraa sote-uudistuksen etenemistä

Kategoriat: Sexpossa tapahtuu

Tutkijamme Anni Ahtola osallistui tiistaina ja keskiviikkona Sosten ja STM:n järjestämille sosiaali- ja terveyspolitiikan päiville kuulemaan sosiaali- ja terveyspolitiikan uusimmista tuulista. Päivässä keskityttiin erityisesti sote-uudistuksen mahdollisuuksiin kaventaa sosiaalista ja terveydellistä eriarvoisuutta ja maakuntien, kuntien ja järjestöjen rooliin tässä tehtävässä. Seminaarissa kuultiin myös kesäkuussa julkaistavan sosiaalibarometrin ennakkotuloksia sekä luotiin perspektiiviä suomalaisten hyvinvointiin maailmanlaajuisesti.

Sexpo seuraa sote-uudistuksesta käytävää keskustelua aktiivisesti. Uudistuksella on vaikutusta yhteistyöhön kuntien ja maakuntien kanssa sekä laajemmin toimintaympäristöön, jossa järjestöt jatkossa toimivat. Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivien jälkeen voidaan todeta, että huolimatta siitä, miten palvelut jatkossa tuotetaan, järjestöjen rooli ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä tulee jatkossakin olemaan keskeinen.