Sexpo tarjoaa seksuaalikasvattajille työkaluja seksuaalineuvontaan

Kategoriat: Koulutusuutiset

Sexpo käynnistää huhtikuussa 2018 Silta-koulutuksen, joka tarjoaa seksuaalikasvattajille tietoa ja käytännön työkaluja seksuaalineuvonnan toteuttamiseen yksilöiden ja parien kanssa. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet voivat käyttää seksuaalineuvoja -nimikettä.

”Sexpo on vuonna 2014 ensimmäisenä Suomessa aloittanut seksuaalikasvattajien kouluttamisen. Huomasimme heti ensimmäisellä vuosikurssilla seksuaalikasvattajien halun oppia lisää ja jatkaa opintoja myöhemmin seksuaaliterapiakoulutukseen. Tästä tarpeesta syntyi ajatus tarjota myös seksuaalikasvattajille mahdollisuus seksuaalineuvojaopintoihin,” kertoo Sexpon koulutusvastaava Karoliina Vuohtoniemi.

Silta-koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä ja se on kestoltaan noin puolen vuoden mittainen. Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää sekä itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä ja harjoittelua.

”Koulutus tarjoaa seksuaalikasvattajaksi valmistuneille seksuaalineuvonnan menetelmiä, tietoa ja työnohjausta. Koulutuksessa keskitytään vahvasti opiskelijan omaan prosessiin, esimerkiksi tutkimalla omia asenteita ja ajatuksia seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin ja seksiin liittyen,” Vuohtoniemi jatkaa.

Koulutuksen haku on avoinna ja hakuaikaa on 13.3.2018 saakka. Lisätietoja koulutuksesta sekä hakuohjeet löytyvät Sexpon kotisivuilta.


Lisätietoja koulutuksesta:

Karoliina Vuohtoniemi, koulutusvastaava
050 406 5973, karoliina.vuohtoniemi[at]sexpo.fi

Henriikka Sundell, kouluttaja
050 4011 088, henriikka.sundell[at]sexpo.fi