Seksuaalikasvatuksen puute ruokkii seksuaalista häirintää

Kategoriat: Uutiset ja Sexpon kannanotot

Vaiettujen kokemusten sanoittajaksi noussut #MeToo-kampanja on tuonut esille häirintätilanteiden ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tärkeyden. Hyvän seksuaalikasvatuksen avulla voidaan antaa sellaisia ihmissuhde-, tunne- ja turvataitoja, jotka auttavat tunnistamaan rajat ylittävää käytöstä ja helpottavat siihen reagoimista.

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus auttaa myös tiedostamaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asenteita, arvoja ja toimintatapoja, ja antaa tietotaitoa moninaisuuden kohtaamista varten.

Laadukkaasta seksuaalikasvatuksesta hyötyvät kaikki ikäryhmät, mutta ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen takia lasten ja nuorten tavoittaminen on erityisen tärkeää. Muun muassa THL:n kouluterveyskyselyn huolestuttavat tulokset nuorten seksuaalisen häirinnän kokemuksista vaativat päättäväisiä ja ripeitä toimia.

”Kouluissa täytyy olla selkeä malli puuttua häirintäepäilyihin. Seksuaalista häirintää kokenutta nuorta ei saa jättää yksin ahdistavaan tilanteeseen”, sanoo Sexpon vastaavana neuvojana työskentelevä seksuaalikasvattaja Patricia Thesleff.

Sexpo pitää tärkeänä, että jokaisesta koulusta löytyy koulutettu seksuaalikasvattaja, joka on niin lasten ja nuorten kuin henkilökunnankin tukena myös mahdollisten häirintätilanteiden selvittämisessä.

”Tämä ei ole iso resurssikysymys”, sanoo Sexpon hallituksen puheenjohtaja Tiia Forsström, ja tarkentaa: ”Vuoden pituinen täydennyskoulutus sopii yhtä hyvin oppilashuollon ammattilaisille kuin opettajillekin. Kyse on viime kädessä poliittisesta tahdosta.”

Lisätiedot:

Patricia Thesleff, vastaava neuvoja, seksuaalikasvattaja
patricia.thesleff@sexpo.fi, 050 505 4978

Tiia Forsström, Sexpon hallituksen puheenjohtaja
tiia.forsstrom@kipuna.fi, 041 591 095