Vuoden vapaaehtoinen 2017

Kategoriat: Uutiset ja Sexpon kannanotot

Sexpossa palkitaan vuosittain yksi vapaaehtoinen, joka on tehnyt loistavaa työtä Sexpon neuvontapalveluissa. Vuoden vapaaehtoiseksi 2017 on valittu seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa. Hän on toiminut Sexpossa vapaaehtoisena kahden vuoden ajan.

Uusoksa on sitoutunut Sexpon asiantuntijaverkoston tekemään neuvontatyöhön ja säännöllisesti osoittanut vahvaa ammatillista osaamista netti- ja puhelinneuvonnassa. Hän on rohkeasti tarttunut haastaviin kysymyksiin ja työstänyt niitä huolellisesti.

Sexpossa toimii noin 50 vapaaehtoisen joukko, joka tekee maksutonta netti- ja puhelinneuvontaa viikoittain. Vapaaehtoiset koostuvat asiantuntijoista, jotka ovat koulutettuja seksuaalikasvattajia, -neuvojia sekä -terapeutteja. Nämä henkilöt ovat Sexpolle kullanarvoisia, sillä ilman vapaaehtoisverkostoa emme pystyisi vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin.

“Vapaaehtoistyössä Sexpossa pääsen työskentelemään seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja seksuaalioikeuksien puolesta jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Jokainen kohtaaminen kehittää minua ammattilaisena ja tekee vapaaehtoistyöstä minulle arvokasta“, kertoo palkinnon vastaanottanut Uusoksa.