Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa Sexpon seksuaalineuvontapalveluja

Kategoriat: Uutiset ja Sexpon kannanotot

Tiistaina 5.12. vietetään kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää. Sexpossa toimii seksologian ammattilaisten vapaaehtoisverkosto, jonka jäsenet osallistuvat neuvontapalveluiden tarjoamiseen. Vapaaehtoiset ovat koulutettuja seksuaalineuvojia, -kasvattajia tai -terapeutteja, jotka vastaavat nettineuvonnan kysymyksiin ja puhelinneuvontaan.

Sexpon nettineuvonta palvelee valtakunnallisesti kellon ympäri, ja puhelinneuvonta viikottain vaihtuvin soittoajoin. Molempiin palveluihin voi olla yhteydessä maksutta ja nimettömästi. Sexpon neuvontapalveluihin tulee päivittäin suuri määrä yhteydenottoja, eikä ilman vapaaehtoisverkoston panosta näihin kaikkiin pystyttäisi vastaamaan.

Sexpon neuvontapalveluissa toimii tällä hetkellä noin 50 vapaaehtoista, jotka ovat sijoittuneet ympäri Suomen.

“On ilo saada työskennellä vapaaehtoisista koostuvan moniammatillisen verkoston kanssa. Haluamme tarjota vapaaehtoisille toimivan tavan ylläpitää seksologian osaamista ja saada ammatillista tukea. Tarjoamme heille myös työnohjausta. Vastaavasti saamme heiltä kullanarvoista apua neuvonta-asiakkaiden kohtaamisessa”, kuvaa vapaaehtoisverkostoa koordinoiva seksuaaliterapeutti Oona Turunen vapaaehtoimintaa.

Sexpossa palkitaan vuosittain yksi vapaaehtoinen, joka on vuoden aikana osallistunut erityisen aktiivisesti vapaaehtoistyötä. Vuoden vapaaehtoiseksi 2017 on valittu seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa. Uusoksa on toiminut vapaaehtoisena kahden vuoden ajan. Hän on sitoutunut Sexpon asiantuntijaverkoston tekemään neuvontatyöhön ja säännöllisesti osoittanut vahvaa ammatillista osaamista netti- ja puhelinneuvonnassa.

Lisätietoja:
Oona Turunen, seksuaaliterapeutti
050 372 6066 oona.turunen@sexpo.fi