Koulutusuutiset

Sexpo tarjoaa seksuaalikasvattajille työkaluja seksuaalineuvontaan

Sexpo käynnistää huhtikuussa 2018 Silta-koulutuksen, joka tarjoaa seksuaalikasvattajille tietoa ja käytännön työkaluja seksuaalineuvonnan toteuttamiseen yksilöiden ja parien kanssa. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet voivat käyttää seksuaalineuvoja -nimikettä. ”Sexpo on vuonna 2014 ensimmäisenä Suomessa aloittanut seksuaalikasvattajien kouluttamisen. Huomasimme heti ensimmäisellä vuosikurssilla seksuaalikasvattajien halun oppia lisää ja jatkaa opintoja myöhemmin seksuaaliterapiakoulutukseen. Tästä tarpeesta syntyi ajatus tarjota myös seksuaalikasvattajille mahdollisuus […]


Silta-koulutus seksuaalikasvattajille

Silta-koulutus on tarkoitettu seksuaalikasvatuskoulutuksen käyneille, jotka haluavat laajentaa ammattitaitoaan seksuaalineuvojaksi. Koulutus tarjoaa menetelmiä seksuaalineuvontatyöhön ja laajentaa seksuaalikasvattajien seksologian tietopohjaa. Silta-koulutuksen käyminen mahdollistaa hakeutumisen seksuaaliterapiakoulutukseen. Laajuus: 15 opintopistettä.  Koulutuksen rakenne on pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS-kriteerit) mukainen. Kohderyhmä: Sexpon 30:n opintopisteen seksuaalikasvatuskoulutuksen suorittaneet. Koulutukseen on mahdollista hakea myös ilman 30:n opintopisteen seksuaalikasvatuskoulutusta, mikäli hakija pystyy todentamaan tietotaitonsa […]


UUTTA! Työkaluja terapeuteille -koulutus

Tule mukaan löytämään uusia näkökulmia ja menetelmiä terapiatyöhön! Sexpo käynnistää lokakuussa 2017 Työkaluja terapeuteille –koulutussarjan, jossa syvennytään terapiatyön menetelmiin asiantuntijoiden johdolla. Päivä rakentuu teoriaosuudesta sekä käytännön työpajasta. Jokaiselle koulutuspäivälle on oma teemansa – voit osallistua niihin kaikkiin tai vain yhteen. Jokaiseen koulutuspäivään ilmoittaudutaan erikseen. 1. KOULUTUSPÄIVÄ järjestetään lauantaina 7.10. klo 10-17. Aiheena on tuolloin Gottman […]


Sexpo käynnistää uuden kansainvälisen seksologian koulutusohjelman

Sexpo järjestää kansainvälisen kliinisen seksologian koulutuksen, joka käynnistyy syyskuussa 2018. Koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Koulutus tarjoaa opiskelijoille tieteellistä opetusta seksologian kysymyksissä. Kaksivuotisen koulutuksen aikana syvennytään vaativaan seksologiseen asiakastyöhön muun muassa psykologian, lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmista. Koulutuksen käynyt voi hakea osaamiselleen pohjoismaista auktorisointia Kliininen seksologi (NACS). Kyseistä auktorisointia on myönnetty suomalaisille vain yksittäisiä johtuen sopivan […]


Pedofiili asiakkaana -koulutus toteutuu syksyllä 2017

Intensiivikoulutuksessa perehdytään ennaltaehkäisevään hoitotyöhön sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on lapsiin kohdistuvaa seksuaalista mielenkiintoa. Koulutus sisältää kaksi päivän mittaista seminaaria, joissa kouluttajina toimivat Jussi Nissinen (Avoinna kasvuun), Tommi Paalanen (Sexpo), Katarina Alanko (Åbo Akademi), Johannes Huilla (Psykoterapiatalo) sekä Nina Nurminen (Uusi suunta -ohjelma, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus). Koulutuspäivät: 31.8 ja 1.9 Kohderyhmä: terapeutit, neuvojat, psykologit, psykiatrit, auttamistyön ammattilaiset […]


Avusteinen seksi -koulutus kesäkuussa

Sexpo järjestää yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa Avusteinen seksi -koulutuksen 7.-9. kesäkuuta. Koulutuksessa perehdytään vammaisten ihmisten avustamiseen seksissä ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Avustamista käsitellään prosessiohjauksen, eettisyyden, ammatillisuuden ja menetelmien näkökulmista. Työpaja sisältää asiantuntijaluentoja aamupäivisin ja työpajatyöskentelyä iltapäivisin. “Seksuaalinen hyvinvointi ja mielihyvä ovat tärkeitä asioita jokaiselle. Seksissä avustaminen mahdollistaa sen myös vammaisille ihmisille silloin, kun siinä on […]


Seksuaaliterapiakoulutuksen haku on avautunut

Sexpossa syyskuussa käynnistyvän seksuaaliterapiakoulutuksen haku on avautunut. Seksuaalineuvojakoulututuksen (30 op) hyväksytysti suorittaneet hakijat voivat hakea koulutukseen tästä linkistä aina elokuulle saakka. Seksuaaliterapiakoulutus tarjoaa työkaluja yksilö- ja pariterapian toteuttamiseen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksessa perehdytään parisuhteisiin, seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin sekä parisuhde- ja seksuaaliongelmien hoitoon seksuaaliterapeuttisin menetelmin. Lisätietoja seksuaaliterapiakoulutuksesta löydät koulutusinfosta ja koulutuksen aikataulut koulutuskalenterista. Lisätiedot: Anna Kolster, 050 […]


Seksuaaliterapiakoulutuksen haku aukeaa tammikuussa

Sexpon seksuaaliterapiakoulutus käynnistyy jälleen syksyllä 2017. Haku koulutukseen aukeaa tammikuussa ja jatkuu aina kesään saakka. Seksuaaliterapiakoulutukseen osallistumisen ehtona on hyväksytysti suoritetut seksuaalineuvontaopinnot (30 opintopistettä), jotka tulee olla suoritettuna ennen seksuaaliterapiakoulutuksen alkamista. Koulutus tarjoaa työkaluja korkeatasoisen seksuaaliterapian toteuttamiseen yksilö- ja pariterapiassa. Omaa ammatillista kehitystä ja työmenetelmiä reflektoidaan koko koulutuksen ajan. Koulutus koostuu kymmenestä lähiopetusjaksosta Sexpon koulutustiloissa, […]


Seksuaalikasvatuskoulutukseen kaksi peruutuspaikkaa

Tammikuussa 2017 alkavaan seksuaalikasvatuskoulutukseen on vapautunut kaksi peruutuspaikkaa. Peruutuspaikkoja sekä lisätietoja koulutuksesta voi tiedustella vastuukouluttaja Patricia Thesleffiltä. Peruutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätiedot: Patricia Thesleff 050 505 4978, patricia.thesleff[at]sexpo.fi


Vielä ehdit hakea seksuaalikasvatuskoulutukseen!

Vuoden alussa alkavaan seksuaalikasvatuskoulutukseen voi hakea vielä tiistaille 6.12. saakka. Hakijoille ilmoitetaan valinnoista 12.12. mennessä. Koulutus tarjoaa työkaluja seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen erilaisten ryhmien parissa. Seksuaalikasvatuskoulutus on työelämälähtöistä ja se sisältää mentoroidun harjoittelun sekä työnohjauksen. Koulutuksen sisällöistä kerrotaan lisää koulutusesittelyssä. Jatkossa seksuaalikasvatuskoulutuksesta valmistuneet voivat hakeutua seksuaaliterapiaopintoihin suorittamalla seksuaalineuvonnan menetelmiin keskittyvän välikoulutuksen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat myös valmistuttuaan […]