Uutiset ja Sexpon kannanotot

Sexpon SEKS-koulutuspäivä täyttää 10 vuotta – juhlavuoden teemana ihmissuhteet

Sexpo järjestää SEKS2018-koulutuspäivän seksologian aihepiirin parissa työskenteleville ihmissuhdealan ammattilaisille perjantaina 23.3.2018 Studio Pasilan tiloissa, osoitteessa Ratamestarinkatu 5, Helsinki. SEKS2018-päivässä tutustutaan moninaisiin ihmissuhteisiin erillisyyden ja intiimiyden näkökulmista. Teemaa lähestytään kolmen eri luennon kautta, joista kussakin pohditaan toimivan ihmissuhteen lähtökohtia ja edellytyksiä. Sosiaalipsykologi Vilma Lehtisen aiheena on ihmissuhteiden muodostuminen verkkoympäristöissä. Pari- ja perhepsykoterapeutti Antti Ervasti tutustuttaa aikuisiän […]


Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa Sexpon seksuaalineuvontapalveluja

Tiistaina 5.12. vietetään kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää. Sexpossa toimii seksologian ammattilaisten vapaaehtoisverkosto, jonka jäsenet osallistuvat neuvontapalveluiden tarjoamiseen. Vapaaehtoiset ovat koulutettuja seksuaalineuvojia, -kasvattajia tai -terapeutteja, jotka vastaavat nettineuvonnan kysymyksiin ja puhelinneuvontaan. Sexpon nettineuvonta palvelee valtakunnallisesti kellon ympäri, ja puhelinneuvonta viikottain vaihtuvin soittoajoin. Molempiin palveluihin voi olla yhteydessä maksutta ja nimettömästi. Sexpon neuvontapalveluihin tulee päivittäin suuri määrä yhteydenottoja, […]


Sexpolle rahoitusta seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevän hankkeen käynnistämiseen

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA esittää Sexpolle ja Kriminaalihuollon tukisäätiölle avustusta seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevään SeriE-toimintaan vuoden 2018 alusta alkaen. Hankkeen tavoitteena on tarjota apua ihmisille, joilla on riski syyllistyä seksuaalirikokseen lapsia tai nuoria kohtaan. SeriE-toiminta on käynnistynyt vuonna 2015 järjestöjen välisenä verkostotyönä, mutta asiakastyötä on voitu tehdä vain vähän rahoituksen puutteen vuoksi. “Sexpo on tehnyt jo […]


Vuoden vapaaehtoinen 2017

Sexpossa palkitaan vuosittain yksi vapaaehtoinen, joka on tehnyt loistavaa työtä Sexpon neuvontapalveluissa. Vuoden vapaaehtoiseksi 2017 on valittu seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa. Hän on toiminut Sexpossa vapaaehtoisena kahden vuoden ajan. Uusoksa on sitoutunut Sexpon asiantuntijaverkoston tekemään neuvontatyöhön ja säännöllisesti osoittanut vahvaa ammatillista osaamista netti- ja puhelinneuvonnassa. Hän on rohkeasti tarttunut haastaviin kysymyksiin ja työstänyt niitä huolellisesti. Sexpossa […]


Positiiviset pussaa -videolla pusuja yhdenvertaisemman Suomen puolesta

Positiiviset pussaa -videolla juhlistetaan 100-vuotiasta Suomea, jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja yhdenvertaisia. Haluamme vähentää hiviin liittyviä ennakkoluuloja, lisätä suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasavertaisuutta, edistää seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä – unohtamatta Positiivisia faktoja hivistä ja hivin kanssa elämisestä sekä seksipositiivisuutta! Suomi ei ole vielä valmis. Pussataan ja puhutaan Suomi suvaitsevaisemmaksi! #positiivisetpussaa #positiivisetfaktat #tasavertaisuus #seksuaaliterveys #seksuaalioikeudet #beatthestigma #seksipositiivisuus


Positiiviset pussaa Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä 16.11.

Positiiviset ry ja Sexpo ovat tehneet yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa ”Positiiviset pussaa” -videon Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Video julkistetaan tänään, Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä Helsingin kaupunginmuseolla, osoitteessa Aleksanterinkatu 16 klo 17.30 alkaen. YK:n Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä muistutetaan kunnioittamaan ihmisten moninaisuutta, vapautta ja tasa-arvoa ja kannustetaan erilaisten kulttuurien, yhteiskuntien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön, arvostukseen ja vuorovaikutukseen. Positiiviset pussaa -videolla haluamme juhlistaa 100-vuotiasta […]


Seksuaalikasvatuksen puute ruokkii seksuaalista häirintää

Vaiettujen kokemusten sanoittajaksi noussut #MeToo-kampanja on tuonut esille häirintätilanteiden ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tärkeyden. Hyvän seksuaalikasvatuksen avulla voidaan antaa sellaisia ihmissuhde-, tunne- ja turvataitoja, jotka auttavat tunnistamaan rajat ylittävää käytöstä ja helpottavat siihen reagoimista. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus auttaa myös tiedostamaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asenteita, arvoja ja toimintatapoja, ja antaa tietotaitoa moninaisuuden kohtaamista varten. Laadukkaasta seksuaalikasvatuksesta […]


Suosittu Työkaluja terapeuteille -koulutussarja saa jatkoa

Syksyllä 2017 käynnistyneeseen Työkaluja terapeuteille -koulutussarjaan on luvassa jatkoa! Vuoden 2018 aikana järjestetään useampi koulutuspäivä – jokaisella päivälle on oma teemansa ja niihin ilmoittaudutaan erikseen. Voit siis valita juuri sinua kiinnostavat aiheet! Kaikissa koulutuspäivissä syvennytään terapiatyön menetelmiin asiantuntijan johdolla. Päivä rakentuu teoriaosuudesta sekä käytännön työpajasta. Tervetuloa mukaan löytämään uusia näkökulmia ja menetelmiä asiakastyöhön! KEVÄÄN ENSIMMÄINEN koulutuspäivä […]


Kutsu Positiiviset pussaa -videon julkistamistilaisuuteen 16.11.

Tervetuloa Positiiviset pussaa -videon julkistamistilaisuuteen Maailman suvaitsevaisuuden päivänä 16.11. klo 17.30 alkaen Helsingin kaupunginmuseolle, osoitteeseen Aleksanterinkatu 16. Positiiviset pussaa -videon tavoitteena on hälventää hiviin liittyvää stigmaa, murtaa hiviin liittyviä myyttejä ja saavuttaa yhä suvaitsevampi ja yhdenvertaisempi Suomi. “Suuteleminen edistää ihmisten hyvinvointia ja vapauttaa mielihyvähormoneja. Tällä videolla haluttiin tehdä näkyväksi pussailun positiiviset vaikutukset sekä muistuttaa, että […]


I Will! Keskustelupiiri seksuaalisesti arvostavan kulttuurin tukemisesta

I Will! Seksuaalisesti arvostavan kulttuurin tukeminen Millainen maku jäi Me Too -kampanjasta? Tule pohtimaan ja ideoimaan lisää turvallisessa seurassa. Järjestämme Me Too -kampanjan jälkimainingeissa keskustelupiirin ja luennon seksuaalisista rajoista, itsemääräämisoikeudesta ja seksuaalisesta itsetunnosta naisille ja transnaisille. Tilaisuuden kesto on 3 tuntia. Aiheina • Me Too -kampanjan vaikutukset ja oivallukset • mielipiteitä julkisesta keskustelusta mediassa • […]