Seksuaalineuvontakoulutus, erityistä tukea tarvitsevat ihmiset (ETTIS)

Seksuaalineuvontakoulutus on seksologian peruskoulutusta. Se antaa valmiuksia seksuaalineuvonnan ja -kasvatuksen tekemiseen erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusaloilla. Seksuaalineuvontakoulutus mahdollistaa opintojen jatkamisen seksuaaliterapiakoulutuksessa. Tässä koulutuksessa keskitytään seksuaalineuvontaan, seksuaalisuuteen, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin erityistä tukea tarvitsevien ihmisten parissa. Koulutuksessa käsitellään erityisesti kehitysvammaisuutta, vammaisuuden kirjoa, neurologisia kysymyksiä, pitkäaikaissairauksia, mielenterveysongelmia ja ikääntymistä.

Laajuus: 30 opintopistettä (20 ov). Koulutuksen rakenne on pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS-kriteerit) mukainen.

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen työntekijät, erityisesti vammaistyötä tekevät.

Nimikkeet: Koulutus mahdollistaa nimikkeen seksuaalineuvoja käytön sekä Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin hakemisen mikäli muut seuran asettamat ehdot täyttyvät.

Paikka: Lähijaksot toteutetaan Sexpo-säätiön koulutustilassa tai muualla samassa kiinteistössä (Kinaporinkatu 2, Helsinki). Koulutus voi sisältää vierailuja.

Toteutus: Koulutus koostuu kymmenestä kahden päivän seminaarista (20 päivää). Seminaarit sisältävät luentoja, ryhmätöitä ja harjoituksia. Seminaarien aikana annetaan 16 tuntia työnohjausta. Koulutukseen kuuluu myös perehtymistä alan kirjallisuuteen ja syventävä lopputyö. Seminaarien välissä on pienryhmätapaamisia, joihin saattaa sisältyä matkustamista. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-pohjaista verkko-oppimisympäristöä (www.seksuaaliterveysasema.fi).

Koulutuksen sisältöjä:

• Seksuaalisuuden kohtaaminen – oma asennoituminen (SAR)
• Seksuaalisuuden merkitys, kulttuuri, historia ja asenteet
• Seksuaalisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja vammaistyön lainsäädännöllinen perusta
• Seksuaalisuus eri ikävaiheissa, ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet
• Seksuaalisuus ja neurologiset erityispiirteet, aistiherkkyydet, autismin kirjo
• Seksuaalifantasiat, tabut ja myytit
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus, kehollinen monimuotoisuus ja vammaisuus
• Vammautuminen tai sairastumisen vaikutukset seksuaalisuuteen
• Seksuaaliongelmat sekä niiden ratkaisu- ja hoitomahdollisuudet erityisryhmillä
• Seksuaaliongelmien hoito lääketieteen keinoin
• Seksuaalineuvonnan periaatteet ja menetelmät, seksuaalitoiminnoissa opastaminen
• Seksuaalikasvatus
• Seksuaalisuus ja mielenterveys
• Ihmissuhdeongelmat
• Kaupallinen seksi ja pornografia, seksivälineet
• Seksuaalinen ahdistelu ja kaltoinkohtelu
• Ammatillisuus ja etiikka, seksuaalioikeudet, suostumus, itsemääräämisoikeus

Koulutuksen hinta on 3000 €, mikä voidaan maksaa myös seminaarikohtaisesti (300 €). Maksu sisältää kurssimateriaalin ja työnohjauksen.

Sexpo-säätiö pidättää oikeuden koulutusohjelman muuttamiseen.

Kouluttajaesittely

Riitta Harju
TtM, psykoterapeutti ET (Valvira, KELA), seksuaaliterapeutti, työnohjaaja (STOry)

Riitta Harju on kokenut kouluttaja seksologian kentällä. Harjulla on takanaan ura Keski-Pohjanmaan kulttuuriopistossa ja hän on toiminut vuosia kliinisessä hoitotyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon opettajana. Harju on perehtynyt erityistä tukea tarvitsevien ihmisten seksuaaliterveyden edistämiseen eri ikäisten parissa niin terapeuttina, kouluttajana kuin työnohjaajanakin. Sexpon kanssa Harju on tehnyt pitkään ja taidolla yhteistyötä.