Seksuaali­neuvonta­koulutus

Seksuaalineuvontakoulutus on seksologian peruskoulutusta. Se antaa valmiuksia seksuaalineuvonnan ja -kasvatuksen tekemiseen erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusaloilla. Seksuaalineuvontakoulutus mahdollistaa opintojen jatkamisen seksuaaliterapiakoulutuksessa.

Laajuus: 30 opintopistettä (20 ov). Koulutuksen rakenne on pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS-kriteerit) mukainen.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön ja opetusalan työntekijät

Nimikkeet: Koulutus mahdollistaa nimikkeen seksuaalineuvoja käytön sekä Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin hakemisen mikäli muut seuran asettamat ehdot täyttyvät.

Paikka: Lähijaksot toteutetaan Sexpo-säätiön koulutustilassa (Kinaporinkatu 2 B, Helsinki). Koulutus voi sisältää vierailuja.

Toteutus: Koulutus koostuu kymmenestä kahden päivän seminaarista (20 päivää). Seminaarit sisältävät luentoja, ryhmätöitä ja harjoituksia. Seminaarien aikana annetaan 16 tuntia työnohjausta. Koulutukseen sisältyy mentoroitu harjoittelujakso sekä perehtymistä alan kirjallisuuteen. Seminaarien välissä on pienryhmätapaamisia, joihin saattaa sisältyä matkustamista. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-pohjaista verkko-oppimisympäristöä (www.seksuaaliterveysasema.fi).

Koulutuksen sisältöjä:

 • Seksuaalisuuden kohtaaminen – oma asennoituminen (SAR)
 • Seksuaalisuuden merkitys, kulttuuri ja asenteet
 • Seksologian historia
 • Suomalainen seksologia ja seksuaalipolitiikka
 • Seksuaalisuuteen liittyvä lainsäädäntö
 • Seksuaalisuus eri ikävaiheissa
 • Seksuaalifantasiat, tabut ja myytit
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus
 • Seksuaaliongelmat sekä niiden ratkaisu- ja hoitomahdollisuudet
 • Seksuaaliongelmien hoito lääketieteen keinoin
 • Seksuaalineuvonnan periaatteet ja menetelmät
 • Seksuaalikasvatuksen sisältöalueet ja menetelmät
 • Seksuaalisuus ja mielenterveys
 • Vammautuminen tai sairastumisen vaikutukset seksuaalisuuteen
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Seksuaalinen ahdistelu ja kaltoinkohtelu
 • Kaupallinen seksi
 • Ammatillisuus ja etiikka

Koulutuksen hinta on 2600 euroa + alv 24% (yhteensä 3224 euroa). Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai kymmenessä erässä. Maksu sisältää kurssimateriaalin ja työnohjauksen.

Sexpo-säätiö pidättää oikeuden koulutusohjelman muuttamiseen.

Lisätiedot
Karoliina Vuohtoniemi, koulutusvastaava
050 340 9299, karoliina.vuohtoniemi[at]sexpo.fi