Työnohjaus

Sexpo tarjoaa työnohjauspalveluita eri alojen ammattihenkilöstöille; yksilöille, työryhmille, työyhteisöille, yksityisyrittäjille, esimiehille, järjestöille, oppilaitoksille ja organisaatioille oman työn tutkimisen, arvioinnin ja kehittämisen tueksi.

Sexposta saa työnohjausta mm. seuraavissa teemoissa

  • Seksuaalisuuden tai ihmissuhteiden parissa työskentely
  • Esimiestyöskentely
  • Työssä jaksaminen
  • Elämänhallinnan kehittäminen
  • Oman työn tutkiminen, arviointi ja kehittäminen

Työnohjaus on dialoginen vuorovaikutusprosessi, jossa työnohjaaja edistää työnohjausprosessissa olevan henkilön ammatillista kasvua sekä tukee työn arkea. Työnohjaukseen kuuluu reflektiivinen, tutkiva ja dialoginen lähestymistapa.

Työnohjaus on säännöllistä ja prosessiluonteista. Prosessista tehdään suullinen tai kirjallinen sopimus. Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työnohjauspalvelut ja hinnat

Yksilötyönohjaus 100,00 € / tunti
Työryhmä-/ryhmätyönohjaus 150,00 € / tunti