Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka suojaavat yksilön seksuaalista autonomiaa, koskemattomuutta ja hyvinvointia. Ne ovat johdettavissa keskeisistä ihmisoikeusperiaatteista, eivätkä varsinaisesti lisää mitään uutta ihmisoikeuksiin, vaan pikemminkin tulkitsevat niitä seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden alueilla.

Sexpo on ottanut seksuaalioikeuksien edistämisen 2010-luvun tavoitteekseen. Seksuaalioikeudet ovat esillä koulutuspäivien ja seminaarien aiheissa, julkilausumissa sekä hanketoiminnassa.

Seksuaalioikeuksien julistus 2014

Maailman seksuaaliterveysjärjestö (World Association for Sexual Health, WAS) julkaisi päivitetyn version Seksuaalioikeuksien julistuksesta syyskuussa 2014. Versio on pidennetty ja tarkennettu, sekä jäsennetty kansainvälisen ihmisoikeussopimusten tyyliin, jonka vuoksi sitä voidaan käyttää ihmisoikeusjuridiikassa muiden ihmisoikeusasiakirjojen rinnalla. Julistusta työsti monikansallinen ja -ammatillinen työryhmä, jossa oli Suomesta mukana Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen.

Seksuaalioikeuksien julistus 2014

Seksuaalioikeuksien julistus 2014 – tulostettava täydellinen versio (pdf)

Englanninkielinen versio ja muut käännökset

Seksuaalioikeuksien julistuksen ensimmäinen versio annettiin seksuaaliterveyden maailmankonferenssissa Valenciassa 1997 ja julkaistiin lopullisessa muodossaan 1999.
Seksuaalioikeuksien julistus 1999 (pdf)

Yogyakartan periaatteet

Yogyakartan periaatteet on kansainvälisen ihmisoikeusjuristien työryhmän kokoama laaja esitys seksuaalioikeuksista. Siinä selvitetään, mitä ihmisoikeudet tarkoittavat seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta tarkasteltuna, ja millaisia velvoitteita niistä syntyy valtioille seksuaalivähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Seksuaalioikeudet kehitysyhteistyössä

Kansainvälinen perhesuunnitteluliitto (International Planned Parenthood Federation, IPPF) on laatinut vuonna 2008 seksuaalioikeuksien luettelon käytettäväksi kehitysyhteistyössä tehtävässä seksuaalikasvatuksessa ja seksuaaliterveyden edistämisessä.

Nuorten seksuaalioikeudet

Lapsille ja nuorille kuuluvat seksuaalioikeudet aivan kuin aikuisillekin. Niiden soveltamisessa on kuitenkin otettava huomioon kehitystaso ja ymmärrys. Sekä IPPF että Väestöliitto on julkaissut nuorten seksuaalioikeuksia koskevaa materiaalia.