Sexpo på svenska

Sexpo-stiftelsen har sedan 1969 befrämjat sexuellt välbefinnande i Finland. Vår verksamhet omfattar mångsidiga tjänster såsom rådgivning, terapi, konsultering och skolning i sexualitet och mänskorelationer.

Vårt mål är att var och en kunde förverkliga sin sexualitet tillfredsställande och harmoniskt. Vi befrämjar sexuell frihet, jämlikhet och sexuella rättigheter och bygger en öppen och positiv sexualkultur. Vi stöder ett pluralistiskt samhälle, där mångfald av sexualitet, kön och mänskorelationer får blomstra.

Vi främjar våra mål i praktiken genom att utbilda professionell personal inom sexologi och sexuelhälsa, erbjuda information och stöd samt genom att delta i samhällsdebatten. Vår verksamhet omfattar också projekt, forskning och utveckling samt frivilligt arbete – och naturligtvis en positiv inställning till sexualitet som en stor individuell och samhällelig potential.