terapia_650x300

Terapia

Sexpo tarjoaa terapiapalveluita kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvästä hyvinvoinnista. Terapiaan voi tulla yhdessä tai yksin. Terapiatyön lähtökohtana on ainutlaatuinen ihminen ja ainutkertainen elämäntilanne. Otamme ammatillisesti ja luottamuksella huomioon seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden sekä ihmissuhteiden kirjon.

Terapiassa on mahdollista tutkia ja selvittää ongelmaksi muodostuneita asioita, kuten toiminnallisia häiriöitä, nautintoon ja kommunikointiin liittyviä pulmia sekä kriisejä, traumoja ja riippuvuuksia. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat myös olla pohdinnat, jotka koskevat seksuaalista suuntautumista, moninaisia mieltymyksiä ja sukupuoli-identiteettiä.

Terapia perustuu keskusteluun, jonka lisäksi käytetään muun muassa mielikuvaharjoituksia, kehollisia harjoitteita sekä rentoutumismenetelmiä.

Seksuaaliterapia
Seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun vaikuttavat elämässä monet asiat kuten henkilöhistoria, elämäntilanne ja yhteiskunta. Seksuaalisuus ei ole samanlaista koko elämän ajan, se muuttuu ja mukautuu elämäntilanteen ja ikäkauden mukaan. Seksuaaliterapiassa tarkastellaan seksin, seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden kysymyksiä kokonaisvaltaisesti, tutkitaan elämäntilannetta ja pyritään ymmärtämään hankaluuksien syitä. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itsetuntemusta ja antaa välineitä mielekkääseen muutokseen.

Ihmissuhdeterapia
Ihmissuhdeterapia on tarkoitettu erilaisten ihmissuhteiden, parisuhteiden tai perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ihmissuhteiden ratkaisemattomat ristiriidat voivat purkautua syyttelynä, mustasukkaisuutena, pettymyksinä ja loukkaantumisina. Myös lapsuudenkodista perityt toimintamallit voivat heijastua tapoihin olla ja reagoida suhteessa. Läheisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyvät haasteet ovat yleisiä syitä hakeutua vastaanotolle. Terapiatapaamisissa tarkastellaan ja työstetään suhteen osapuolten kipupisteitä, vahvuuksia, toiveita ja tarpeita. Terapiatapaamiseen voi tulla yksin, kaksin tai porukalla.