Sexpo: kuntavaaleissa huomio nuorten hyvinvointiin!

Kategoriat: Uutiset ja Sexpon kannanotot

Sexpon tavoitteet vuoden 2017 kuntavaaleissa keskittyvät laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen ja varhaisen tuen palveluihin, jotka ylläpitävät ja parantavat nuorten hyvinvointia.

Sexpon teesit kuntavaaleihin ovat:

1. Maksuton ehkäisy nuorille kaikissa kunnissa!

Nuorille tulee kaikissa kunnissa taata mahdollisuus maksuttomaan ehkäisyyn ja seksuaalineuvontapalveluihin. Maksuton ehkäisy vähentää aborttien ja tautien määrää, ja lisäksi se on halvempaa kuin vahinkoraskauksien kustannukset.

2. Jokaiseen kouluun koulutettu seksuaalikasvattaja!

Nuoret tarvitsevat tietoa seksuaalisuudesta. Jokaiseen kouluun pitää saada seksuaalikasvattaja, joka on koulutettu työskentelemään aiheen parissa. Nuorilla on asuinpaikasta riippumatta oikeus laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen.

3. Turvallinen koulu kaikille!

Jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä. Kouluilla on vastuu puuttua kiusaamiseen, syrjintään ja vihapuheeseen. Koulujen pitää panostaa tasa-arvon edistämiseen yhdessä nuorten kanssa.

4. Apua ongelmiin ajoissa!

Nuoret tarvitsevat apua ja tukea seksuaalisuuden ongelmissa. Seksuaalineuvonta on tärkeä osa nuorten palveluita. Palveluiden tulee vastata nuorten tarpeisiin, eikä seksuaaliterveys saa hukkua muiden teemojen alle. Palveluita suunniteltaessa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota osallistamiseen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

Sexpo haastaa puolueita sosiaalisessa mediassa ottamaan kantaa ja osallistumaan keskusteluun. Kysymme, millä konkreettisilla toimilla nuorten seksuaaliterveys huomioidaan kunnissa.

#nuoret #seksuaaliterveys

Järjestämme kuntavaalitilaisuuden Helsingissä 16.3. nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätietoja Sexpon kuntavaaliteeseistä:
Tiia Forsström, hallituksen jäsen
tiia.forsstrom@iki.fi, 041 591 095