Julkistamistilaisuus Sexpolla: uraauurtava tutkimus monisuhteisuudesta

03.12.2018 ePressi

Sosionomi ja seksuaaliterapeutti Nita Taivalojan työ Oikeus näkyä, kuulua ja olla olemassa - Diskurssianalyyttinen näkökulma monisuhteisten palvelukohtaamistarinoihin (2018) on ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa käsitellään monisuhteisuutta polyamoriaa laajemmin. Taivaloja kertoo monisuhteisten palvelukohtaamistarinoita käsittelevän sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmansa tuloksista Sexpolla keskiviikkona 5. joulukuuta.

"Kohtaamistarinoissaan haastateltavat kertovat kokevansa, että palveluissa monisuhteisuuteen liittyy edelleen varautuneisuutta. Tarinoissa korostuu palveluiden normatiivisuus ja työntekijöiden osaamattomuus monisuhteisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Monisuhteisuudesta ei aina haluta kertoa tuomitsemisen pelossa. Aineistossa oli kuitenkin myös tarinoita myönteisistä kokemuksista, mikä voi kertoa asenteiden vapautumisesta", Nita Taivaloja kertoo.  

Monisuhteisten omat äänet esiin tuova tutkimus antaa arvokasta tietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille monimuotoisten suhteiden ja perheiden huomioimisesta. Tarinat osoittavat, että tiedon lisääminen monisuhteisuudesta on tarpeen.

“Sexpolla on ollut kunnia olla mukana Taivalojan työn eri vaiheissa. Sexpon toiminta perustuu inklusiivisuuteen ja palveluissamme näkyy myös monisuhteisten tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Sexpo haluaa olla mukana edistämässä tietoisuutta ja ymmärrystä ihmissuhteiden moninaisuudesta”, sanoo Tiina Vilponen, Sexpon viestintäpäällikkö.

 

Tervetuloa mukaan kuulemaan ajankohtaista tutkimustietoa monisuhteisuudesta Sexpon toimistolle!

Aika:  keskiviikko 5.12.  klo  13-15.

Paikka: Sexpon toimisto, Kinaporinkatu 2 E 41, 00500 Helsinki

Ilmoittautumiset: viestinta@sexpo.fi

 

Lisätietoja:
Tiina Vilponen, viestintäpäällikkö 
050 363 2852, tiina.vilponen@sexpo.fi

 

Kategoria: