Myös uskonnollisten koulujen tulee noudattaa seksuaalioikeuksia

13.06.2018 Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot

YLE kirjoitti 1.6. Lahden kristillisestä koulusta, jossa seksuaalisuutta koskevia uskonnollisia sääntöjä käsitellään osana eri oppiaineiden opetusta. Uskonnollisia oppeja nostetaan jutun mukaan esimerkiksi terveystiedon opetukseen. Lisäksi koulun rehtori on kritisoinut avoimesti Opetushallituksen linjauksia sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta.

Suomalaisen perusopetuksen tulee Opetushallituksen mukaan sitoutua ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Yksittäinen koulu ei voi arvopohjansa perusteella jättää näitä sitoumuksia huomiotta.

Sexpo huomauttaa, että seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia. Maailman seksuaaliterveysjärjestön Seksuaalioikeuksien julistuksessa määritellään selkeästi, että jokaisella on oikeus seksuaalisuutta koskevaan tietoon (§9), seksuaalikasvatukseen (§10) ja vapauteen valita itse, miten haluaa ihmissuhteitaan toteuttaa (§11). Kokonaisvaltainen ja inklusiivinen seksuaalikasvatus on todistetusti toimiva keino parantaa seksuaalista hyvinvointia, vähentää seksitauteja ja ehkäistä nuorten abortteja.

Seksuaalioikeuksiin kuuluvat myös yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet (§1), joiden mukaan jokaista on kohdeltava yhdenvertaisesti ja kaikkia oikeuksia kunnioittaen riippumatta sukupuoli- tai seksuaali-identiteetistä. Lain mukaan kouluissa tulee olla yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää vahvan syrjimättömyysperiaatteen.

Uskonnollisten koulujen “kriittisyys” sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta kohtaan on tosiasiassa syrjintää vähemmistöihin kuuluvia oppilaita kohtaan, ja heikentää suoraan heidän hyvinvointiaan. Syrjintää koskeva tutkimus on osoittanut kirkkaasti, että juuri syrjintä, stigmatisointi, vähättely ja näkymättömäksi pakottaminen ovat suurimpia uhkatekijöitä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Sateenkaarinuoret kokevat tavallista enemmän kiusaamista, jonka vähentäminen on koulujen velvollisuus. On vastuutonta ja vahingollista riskeerata oppilaiden terveys ja hyvinvointi ihmis- ja seksuaalioikeuksien vastaisella puheella, opetuksella tai käytännöillä. Tällaisen toiminnan on loputtava. Yksikään koulu Suomessa ei saa syrjiä osaa oppilaistaan.

Tommi Paalanen, VTT, FM, seksuaalietiikan asiantuntija
Tiina Vilponen, TM, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS)

Tommi Paalanen

tommi.paalanen@sexpo.fi

050 469 2937

Kategoria: