Sexpo kouluttaa ammattilaisia seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi

30.11.2018 ePressi

Sexpon vuosittainen Pedofiili asiakkaana -koulutus järjestetään Helsingissä 29.-30.11.2018 neljättä kertaa. Koulutus on tänä vuonna kerännyt ennätysmäärän osallistujia ympäri Suomen. Päivien aikana tarjotaan tietoa pedofiliasta ja seksuaalirikoksista sekä menetelmiä ennaltaehkäisevään työskentelyyn asiakkaiden kanssa, joilla on lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta. 

Kouluttajina toimii psykologian, rikosseuraamusalan ja seksologian erityisasiantuntijoita. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalojen henkilöstölle, terapeuteille sekä muille auttamistyön ammattilaisille.

“Jos ihminen jää täysin yksin ajatustensa, huoliensa ja pelkojensa kanssa eikä saa ajoissa tukea ja apua, voi riski haitalliseen, vahingoittavaan toimintaan kasvaa. Asiakastyön ammattilaisten rooli on erittäin tärkeä, sillä jokaisella asiakkaalla on oikeus tulla kohdatuksi asiallisesti. Ammattilaisten tehtävä on hyväksyä ihminen, vaikkei tämän tekoja voisikaan ymmärtää tai hyväksyä. On olennaista tiedostaa, ettei mieltymys ole sama asia kuin teko”, kertovat SeriE-hankkeen erityisasiantuntijat Anna Kolster ja Patricia Thesleff.

Pedofiili asiakkaana -koulutus edistää Sexpon 2019-2023 hallitusohjelmatavoitteita, joissa seksuaalirikosten ennaltaehkäisy on yksi keskeisistä teeseistä. Lisäksi tänä vuonna on käynnistynyt Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteinen SeriE-hanke, jonka tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisy. SeriE-hanke on alusta alkaen herättänyt laajaa valtakunnallista kiinnostusta. Aiheeseen liittyviä asiakasyhteydenottoja, konsultaatiopyyntöjä ja tiedusteluja tulee Sexpoon runsaasti. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

 

Lisätietoja:
Henriikka Sundell, kouluttaja
050 4011 088, henriikka.sundell@sexpo.fi

Kategoria: