Sexpo mukana seksuaalirikosten ennaltaehkäisytyössä Virossa

Sexpo vie osaamistaan seksuaalirikosten ennaltaehkäisemisestä Viroon. EU:n Interreg Central Baltic -rahaston kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään palveluita ja koulutetaan auttamisalan ammattilaisia Virossa.
01.11.2018 Ajankohtaista, Seksuaalipolitiikka, Tiedotteet

Sexpolla on kansainvälisen tason huippuosaamista vaativasta seksologisesta asiakastyöstä, palveluiden järjestämisestä ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä. EU-hankkeessa tätä osaamista jaetaan virolaisille kollegoille sekä tehdään yhteistyötä riskiryhmien tavoittamiseksi. Yhteistyökumppanina toimii Eesti seksuaaltervise liit.

”Virossa tehtävässä koulutustoiminnassa tähdätään ongelmallisten seksuaalikäyttäytymisen muotojen tunnistamiseen, riskiryhmiin kuuluvien ihmisten tavoittamiseen ja riskien vähentämiseen. Tämä edellyttää ilmapiiriä, jossa apua tarvitsevat ihmiset uskaltavat lähestyä auttajia”, kuvailevat Sexpon erityisasiantuntijat, seksuaaliterapeutit Patricia Thesleff ja Anna Kolster.

Hanke on ainutlaatuinen Baltian maiden alueella, ja sen taustalla on EU:n direktiivi lapsiin kohdistuvan riiston ehkäisemisestä. Direktiivissä edellytetään interventioita, joilla kohdataan potentiaalisia seksuaalirikoksen tekijöitä ja työskennellään heidän kanssaan rikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Tommi Paalanen

tommi.paalanen@sexpo.fi

050 469 2937

Kategoria: