Kuukauden arkisto: marraskuu 2017

Vuoden vapaaehtoinen 2017

Sexpossa palkitaan vuosittain yksi vapaaehtoinen, joka on tehnyt loistavaa työtä Sexpon neuvontapalveluissa. Vuoden vapaaehtoiseksi 2017 on valittu seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa. Hän on toiminut Sexpossa vapaaehtoisena kahden vuoden ajan. Uusoksa on sitoutunut Sexpon asiantuntijaverkoston tekemään neuvontatyöhön ja säännöllisesti osoittanut vahvaa ammatillista osaamista netti- ja puhelinneuvonnassa. Hän on rohkeasti tarttunut haastaviin kysymyksiin ja työstänyt niitä huolellisesti. Sexpossa […]


Positiiviset pussaa -videolla pusuja yhdenvertaisemman Suomen puolesta

Positiiviset pussaa -videolla juhlistetaan 100-vuotiasta Suomea, jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja yhdenvertaisia. Haluamme vähentää hiviin liittyviä ennakkoluuloja, lisätä suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasavertaisuutta, edistää seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä – unohtamatta Positiivisia faktoja hivistä ja hivin kanssa elämisestä sekä seksipositiivisuutta! Suomi ei ole vielä valmis. Pussataan ja puhutaan Suomi suvaitsevaisemmaksi! #positiivisetpussaa #positiivisetfaktat #tasavertaisuus #seksuaaliterveys #seksuaalioikeudet #beatthestigma #seksipositiivisuus


Positiiviset pussaa Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä 16.11.

Positiiviset ry ja Sexpo ovat tehneet yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa ”Positiiviset pussaa” -videon Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Video julkistetaan tänään, Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä Helsingin kaupunginmuseolla, osoitteessa Aleksanterinkatu 16 klo 17.30 alkaen. YK:n Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä muistutetaan kunnioittamaan ihmisten moninaisuutta, vapautta ja tasa-arvoa ja kannustetaan erilaisten kulttuurien, yhteiskuntien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön, arvostukseen ja vuorovaikutukseen. Positiiviset pussaa -videolla haluamme juhlistaa 100-vuotiasta […]


Seksuaalikasvatuksen puute ruokkii seksuaalista häirintää

Vaiettujen kokemusten sanoittajaksi noussut #MeToo-kampanja on tuonut esille häirintätilanteiden ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tärkeyden. Hyvän seksuaalikasvatuksen avulla voidaan antaa sellaisia ihmissuhde-, tunne- ja turvataitoja, jotka auttavat tunnistamaan rajat ylittävää käytöstä ja helpottavat siihen reagoimista. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus auttaa myös tiedostamaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asenteita, arvoja ja toimintatapoja, ja antaa tietotaitoa moninaisuuden kohtaamista varten. Laadukkaasta seksuaalikasvatuksesta […]