Seksuaaliterapiakoulutus

Seksuaaliterapiakoulutus antaa valmiuksia käsitellä terapeuttisesti seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä yksilö- ja pariterapiassa. Koulutus antaa tietoa terapiatyön perusteista, parisuhteista, seksuaalisuudesta sen eri ilmenemismuodoissaan sekä parisuhde- ja seksuaaliongelmien hoidosta. Tiedon lisäksi koulutuksessa painotetaan kurssilaisten henkilökohtaista kehitysprosessia ja käytännön työotteen kehittämistä.

Osallistumisvaatimukset: Seksuaaliterapiakoulutukseen osallistuminen edellyttää todistusta seksuaalineuvontakoulutuksen tai seksologian perusopintojen (30 op) suorittamisesta. Seksuaaliterapeutin koulutus on kaksiosainen ja kokonaislaajuudeltaan 2-vuotinen (30 + 30 op). Koulutuksen osat ovat itsenäisiä ja niihin haetaan erikseen: ensimmäinen osa on seksuaalineuvontakoulutus (30 op) ja toinen osa on seksuaaliterapiakoulutus (30 op).

Laajuus: 30 opintopistettä. Koulutuksen rakenne on pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS-kriteerit) mukainen.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön ja opetusalan työntekijät.

Nimikkeet: Koulutus mahdollistaa nimikkeen seksuaaliterapeutti käytön. Lisäksi valmistunut voi hakea pohjoismaista auktorisointia nimikkeelle Specialist in Sexological Counselling (NACS), suom. erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), mikäli muut Nordic Association for Clinical Sexology:n asettamat ehdot täyttyvät.

Paikka: Lähijaksot toteutetaan Sexpo-säätiön koulutustilassa (Kinaporinkatu 2, Helsinki). Koulutukseen voi kuulua vierailuja. Koulutuksen yhteydessä voidaan myös toteuttaa opintomatka ulkomaille, josta sovitaan aina erikseen koulutuksen osallistujien kanssa.

Toteutus: Koulutus koostuu kymmenestä kolmen päivän seminaarista (30 päivää). Seminaarit sisältävät luentoja, ryhmätöitä ja harjoituksia. Koulutukseen kuuluu  myös perehtymistä alan kirjallisuuteen ja syventävä lopputyö. Seminaarien välissä on pienryhmätapaamisia, joihin saattaa sisältyä matkustamista. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-pohjaista verkko-oppimisympäristöä (www.seksuaaliterveysasema.fi). Koulutus sisältää työnohjausta.

Koulutuksen sisältöjä:

  • Oma persoonallisuus ja terapiatyö: omien asenteiden, seksuaalihistorian ja ihmissuhteiden tarkastelu
  • Terapiatyön perusteet sekä seksuaalisuuteen ja terapiaan liittyvän tiedon arviointi
  • Seksuaalisuus biologisena, psyykkisenä, sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä
  • Eri terapiasuuntaukset, esimerkiksi ratkaisukeskeisyys, psykodynaamisuus ja tunnekeskeinen pariterapia
  • Terapeuttinen työ toiminnallisten ongelmien, haluttomuuden, seksuaalisten mieltymysten, pakko-oireisen seksuaalikäyttäytymisen ja addiktoituneen seksikäyttäytymisen, uskottomuuden sekä erilaisten seksuaalisuuteen liittyvien kriisitilanteiden kanssa
  • Seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivallan kokemus
  • Seksuaalirikokset ja pedofilia
  • Keholliset ja taideterapeuttiset menetelmät
  • Monikulttuurisuus, uskonnot ja elämänkatsomukset terapiatyössä
  • Ammattietiikka ja oman työn arviointi

Koulutuksen hinta on 3300 € + alv 24% (yhteensä 4092 €).  Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai kymmenessä erässä. Hinta ei sisällä mahdollisen opintomatkan kuluja.

Sexpo-säätiö pidättää oikeuden koulutusohjelman muuttamiseen.

Lisätiedot

Karoliina Vuohtoniemi, koulutusvastaava
050 340 9299, karoliina.vuohtoniemi[at]sexpo.fi