Kliininen seksologia

Kliininen seksologia

Kliinisen seksologian koulutus tarjoaa kattavaa ja syvällistä tietoa ja osaamista seksologiassa. Se on suunniteltu ammattilaisille, jotka työskentelevät terveyden ja hyvinvoinnin parissa kuten psykologit, lääkärit ja terapeutit. Ohjelma sisältää asiantuntijaluentoja, verkko-opetusta, tieteellistä kirjallisuutta sekä konstruktiivisia tehtäviä. Luennoitsijoina käytetään kansainvälisen tason kokeneita erityisasiantuntijoita seksologiasta, seksuaalilääketieteestä, psykoseksuaalisesta terapiasta ja sosiaalitieteistä.

Koulutusohjelmaan kuuluu European Society for Sexual Medicinen (ESSM) kliinisen seksologian oppikirja, jonka jokainen opiskelija saa e-kirjana. Koulutuksen osallistujat saavat myös ESSM:n jäsenyyden koulutuksen alkaessa.

Kuka voi hakea: Osallistuminen edellytää maisterin tutkintoa tai ylempää amk-tutkintoa soveltuvalta alalta, tai vastaavantasoista koulutusta, sekä aiempaa osaamista seksologiasta. Lääkärit ja kliiniset psykologit voivat hakea koulutukseen ilman aiempaa seksologista osaamista ilmoittautumalla valmentavalle kurssille (kts. alla).

Koulutuksen rakenne: Ohjelmassa on neljä intensiiviopetusviikkoa, käytännön harjoittelua, työnohjausta, mentorointia, tieteellistä kirjallisuutta sekä konstruktiivisia tehtävänantoja. Koulutukseen sisältyy yhteistyötä muiden osallistujien kanssa verkko-oppimisympäristöissä.

Todistus: Osallistujat saavat koulutuksen suoritettuaan todistuksen ja voivat käyttää nimikettä kliininen seksologi.

Pohjoismainen auktorisointi: Koulutuksen suorittaminen mahdollistaa pohjoismaisen auktorisoinnin, Specialist in Clinical Sexology (NACS), hakemisen, jos hakijalla on yhteensä 120 opintopistettä seksologian opintoja ja hän täyttää muut vaatimukset, jotka Nordic Association for Clinical Sexology on asettanut. Lisätietoja Suomen seksologisen seuran sivuilta.

Valmentava kurssi

Lääkärien ja kliinisten psykologien on mahdollista osallistua kliinisen seksologian koulutukseen ilman aiempaa tietoa seksologiasta, mikäli he suorittavat ennen koulutusta valmentavan kurssin. Kurssi sisältää seksologian perusteita, ammattietiikkaa, seksuaalioikeuksia sekä SAR-koulutusta (Sexual Attitudes Reassessment).

Valmentavan kurssin laajuus on noin 2 op (50h), ja se toteutetaan ennen kliinisen seksologian koulutuksen aloittamista. Valmentava koulutus sisältää verkkotehtäviä, kirjallisuutta ja mentorointia.

Valmentavan kurssin hinta on 400€ + alv 24% (yht. 496€).

Hakuaika päättyy: 31.08.18

Info lyhyesti

Aika: 17.09.2018 - 07.02.2020

Laajuus: 60 op (1600h). Koulutus vastaa tasoa 3 (kliininen seksologia) pohjoismaisessa seksologian koulutusohjelmassa (NACS).

Kieli: suomi ja englanti

Paikka: Sexpon koulutustila, Kinaporinkatu 2 B 00500 Helsinki

Lisätietoja koulutuksesta

Tiina Vilponen

tiina.vilponen@sexpo.fi

p. 050 363 2852