Työkaluja terapeuteille: Addiktoitunut seksikäyttäytyminen

Koulutuspäivässä käydään läpi addiktoituneen seksikäyttäytymisen eli seksiriippuvuuden määritelmää ja sen tunnistamista psykoterapeutti Paula Hallin johdolla. Koulutus pureutuu seksiriippuvuuden luokitteluihin, syntymekanismeihin ja riippuvuuskehään. Päivä tarjoaa katsauksen neurologisiin tutkimuksiin ja traumojen sekä kiintymyssuhteiden merkitykseen riippuvuuksien synnyssä. Koulutus tarjoaa työvälineitä, joiden avulla pystytään tunnistamaan seksikäyttäytymiseen liittyviä riskitilanteita.

 

Koulutuksessa harjoitellaan käytännön esimerkkien kautta seksiriippuvuuden arviointia ja tutustutaan hoitomenetelmiin, erityisesti Paula Hallin kehittämään Choice-menetelmään.

 

Koulutus on suunnattu seksuaaliterapeuteille ja psykoterapeuteille. Myös neuvontatyötä tekevät seksuaalineuvojat voivat osallistua koulutukseen.

 

Koulutuksen opetuskieli on englanti. Koulutus sisältää pienryhmätyöskentelyä, jonka voi tehdä suomeksi.

 

Huom: koulutuksen toteutustavan ja työskentelymuotojen vuoksi päivän osallistujamäärä on rajoitettu 25 henkilöön.

 

Koulutuspäivä on täynnä. Peruutuspaikkoja voi tiedustella koulutuspäällikkö Karoliina Vuohtoniemeltä.

Info lyhyesti

Aika: 30.03. - 30.03.2019

Laajuus: 1 päivä, klo 9:30-17:00

Kieli: Englanti

Paikka: Sexpon koulutustila, Kinaporinkatu 2 B (sisäpihalla)

Lisätietoja koulutuksesta

Karoliina Vuohtoniemi

karoliina.vuohtoniemi@sexpo.fi

p. 050 340 9299