Seksuaalikasvatuskoulutus

Seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvät tiedot ja taidot ovat tärkeä osa ihmisenä kasvamista. Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on tuottaa kaikenikäisille valmiuksia seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä omaehtoiseen ja turvalliseen toimintaan.

Seksuaalikasvatuskoulutus antaa valmiudet seksuaalikasvatuksen, -valistuksen ja -opetuksen toteuttamiseen lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Koulutus tarjoaa teoreettisen pohjan ja käytännön välineitä eettiseen ja laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen sekä työmenetelmien kehittämiseen. Koulutus on työelämälähtöistä, käytännönläheistä ja sisältää mentoroidun harjoittelun.

Laajuus: 30 opintopistettä.

Kieli: Koulutus ja sen materiaalit toteutetaan suomeksi, mutta harjoitustehtävät ja opinnäytetyön voi tehdä myös ruotsiksi.

Kohderyhmä: Opetus- ja kasvatusalan työntekijät, nuorisotyöntekijät, järjestötyöntekijät. Koulutus soveltuu myös sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille ja muille, joiden työhön liittyy seksuaalikasvatusta.

Paikka: Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Sexpo-säätiön tiloissa.

Toteutus: Koulutus sisältää 10 kahden päivän lähiopetusjaksoa (20 päivää, ti-ke), vertaisryhmien työskentelyn, perehtymisen alan kirjallisuuteen, käytännön harjoittelujakson, työnohjausta sekä syventävän lopputyön. Lähiopetusjaksot sisältävät luentoja, ryhmätöitä, harjoituksia sekä oman prosessin ohjausta. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-pohjaista verkko-oppimisympäristöä (www.seksuaaliterveysasema.fi).

Lisätiedot: Patricia Thesleff, 050 505 4978, patricia.thesleff[at]sexpo.fi

Koulutuksen sisältöjä:

 • Seksuaalisuuden kohtaaminen, omat käsitykset seksuaalisuudesta ja niiden reflektoiminen (SAR)
 • Seksuaalisuuden merkitykset, seksuaalikulttuuri ja seksuaalisuuden historia
 • Seksologiset perustiedot, seksuaalinen kehitys, seksuaalipsykologia
 • Seksuaalikasvatuksen eri lähestymistavat ja menetelmät, toiminnalliset menetelmät
 • Seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen, osallistaminen, voimauttaminen
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • Seksuaalikasvatus eri ikäryhmille
 • Tunteet, minäkuva, kehonkuva, itsetunto
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus, sukupuolisensitiivisyys
 • Ihmissuhteet ja ihmissuhdeongelmat
 • Seksuaalisuutta koskeva lainsäädäntö
 • Seksuaalinen ahdistelu ja kaltoinkohtelu
 • Arvot, ammatillisuus ja etiikka
 • Käytännön harjoittelujakso

Koulutukseen sisältyy mediakasvatukseen keskittyvä teemaseminaari, jossa käsitellään lasten ja nuorten mediamaailmaa seksuaalisuuden ja turvallisuuden näkökulmista.
Teemaseminaari toteutetaan yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja Pelastakaa lapset kanssa.

Koulutuksen hinta on 2600 euroa + alv 24% (yhteensä 3224 euroa). Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai kymmenessä erässä. Maksu sisältää kurssimateriaalin ja työnohjauksen.

Aikataulut ja ilmoittautuminen löytyvät koulutuskalenterista!

Sexpo-säätiö pidättää oikeuden koulutusohjelman muuttamiseen.

 

Kouluttajaesittelyt

Patricia Thesleff
KTM, seksuaaliterapeutti, seksuaalikasvattaja

Patricia Thesleff on toiminut yli 10 vuoden ajan seksuaalikasvattajana mm. Folkhälsanilla ja perustamassaan Sparks & Emotions -yrityksessä. Hän on työskennellyt luokanopettajana ja hänet tunnetaan lukuisista seksuaalikasvatusta käsitelleistä haastatteluista sekä tv- ja radioesiintymisistä molemmilla kotimaisilla kielillä. Thesleffillä on ylempi korkeakoulututkinto kauppatieteissä (johtaminen ja organisaatio), jota hän on täydentänyt kasvatustieteen opinnoilla. Lisäksi hänellä on pohjoismainen auktorisointi nimikkeellä Authorised Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS).