Seksuaalineuvontakoulutus, erityistä tukea tarvitsevat ihmiset (ETTIS)

Seksuaalineuvontakoulutus on seksologian peruskoulutusta. Se antaa valmiuksia seksuaalineuvonnan ja -kasvatuksen tekemiseen erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusaloilla. Seksuaalineuvontakoulutuksen suoritettuaan on mahdollisuus hakea seksuaaliterapiakoulutukseen.

Tässä koulutuksessa keskitytään seksuaalineuvontaan, seksuaalisuuteen, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin erityistä tukea tarvitsevien ihmisten parissa. Koulutuksessa käsitellään erityisesti vammaisuuden kirjoa, neurologisia kysymyksiä, pitkäaikaissairauksia, mielenterveysongelmia ja ikääntymistä.

Laajuus: 30 opintopistettä. Koulutuksen rakenne on pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS-kriteerit) mukainen.

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen työntekijät, erityisesti vammaistyötä tekevät.

Nimikkeet: Koulutus mahdollistaa nimikkeen seksuaalineuvoja käytön sekä Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin hakemisen mikäli muut seuran asettamat ehdot täyttyvät.

Paikka: Lähijaksot toteutuvat Sexpon toimitiloissa (Kinaporinkatu 2, Helsinki). Koulutus voi sisältää vierailuja.

Toteutus: Koulutus koostuu kymmenestä kahden päivän seminaarista (20 päivää). Seminaarit sisältävät luentoja, ryhmätöitä ja harjoituksia. Seminaarien aikana annetaan 16 tuntia työnohjausta. Koulutukseen kuuluu myös perehtymistä alan kirjallisuuteen ja syventävä lopputyö. Seminaarien välissä on pienryhmätapaamisia, joihin saattaa sisältyä matkustamista. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-pohjaista verkko-oppimisympäristöä (www.seksuaaliterveysasema.fi).

Koulutus sisältää muun muassa:

• Seksuaalisuuden kohtaaminen – oma asennoituminen (SAR)
• Seksuaalineuvonnan periaatteet ja menetelmät
• Seksuaalisuus eri ikävaiheissa
• Seksuaalifantasiat, tabut ja myytit
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus, kehollinen monimuotoisuus
• Vammautumisen ja sairastumisen vaikutukset seksuaalisuuteen
• Ihmissuhdeongelmat
• Seksuaalisuus ja mielenterveys
• Seksuaalisuus ja neurologiset erityispiirteet, aistiherkkyydet, autismin kirjo
• Seksuaaliongelmat sekä niiden ratkaisu- ja hoitomahdollisuudet
• Seksuaalitoiminnoissa opastaminen ja seksivälineet
• Seksuaalinen ahdistelu ja kaltoinkohtelu
• Ammatillisuus ja etiikka, seksuaalioikeudet, suostumus, itsemääräämisoikeus

Koulutuksen hinta on 3000€ + alv 24% (yhteensä 3720€). Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai kymmenessä erässä. Maksu sisältää kurssimateriaalin ja työnohjauksen.

Sexpo pidättää oikeuden koulutusohjelman muuttamiseen.

Lisätiedot
Karoliina Vuohtoniemi, koulutusvastaava
050 406 5973, karoliina.vuohtoniemi[at]sexpo.fi