Hankkeet

Jotta kukaan ei jäisi yksin (2017-2019)

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä.

Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään kolmen vuoden ajan pysyviä verkostoja ja vapaaehtoistyön muotoja, joilla mahdollistetaan vapaamuotoista sosiaalista toimintaa. Samalla tuetaan muun muassa vammaispalveluiden, asumisyksiköiden ja nuorisotoimen työntekijöiden valmiuksia yksinäisyyden torjumisessa.

Kehitysvammaisilla, autismin kirjon henkilöillä tai muuten erityistä tukea tarvitsevilla ihmisillä ei usein ole voimavaroja murtautua ulos yksinäisyydestä, löytää mielekästä sosiaalista toimintaa ja rakentaa ihmissuhteita. Virallinen palvelujärjestelmä ei ole tunnistanut yksinäisyyttä, eikä vastannut siihen.

Alan työntekijät eivät aina tunnista omaa rooliaan ihmissuhteiden tukijana. Alalla tarvitaan osaamista erityisesti ihmissuhdetaitojen kehittämisessä, tunne- ja turvataidoissa sekä seksuaalikasvatuksessa ja neuvonnassa.

Sexpo-säätiö toimii hankkeessa ihmissuhdetaitojen ja seksuaalikasvatuksen asiantuntijana.  Hankkeen aikana järjestetään alueen toimijoille koulutusta asiakkaiden ihmissuhdetaitojen kehittämisestä, sosiaalisen toiminnan tukemisesta, tunne- ja turvataidoista ja seksuaalikasvatuksesta.

Hanke toteutetaan yhteystyössä Sexpon, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Autismisäätiön kanssa.

Veera Virta

Suunnittelija, Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Toimintaterapeutti (AMK), auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), lähihoitaja

Työskentelen Sexpossa erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja heidän lähiverkostoilleen suunnatussa Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeessa. Työlläni pyrin edistämään vammaisten henkilöiden seksuaalioikeuksien toteutumista. Hankkeen myötä olen mukana monissa verkostoissa ympäri Suomea, konsultoin seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan kysymyksissä sekä koulutan kohderyhmiä erilaisin toiminnallisin menetelmin.

veera.virta@sexpo.fi

p. 050 313 9636