Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on sitä, mitä olemme – seksi on sitä, mitä teemme.

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan. Se pitää sisällään seksuaalisen kehityksen, biologisen sukupuolen, sosiaalisen sukupuoli-identiteetin ja sen mukaisen roolin, seksuaalisen suuntautumisen, eroottisen mielenkiinnon, nautinnon ja intiimiyden sekä suvunjatkamisen.

Seksuaalisuus on ihmisen synnynnäinen kyky reagoida fyysisesti ja psyykkisesti aistimuksiin ja virikkeisiin kokemalla eroottista tai seksuaalista mielihyvää. Seksuaalisuus voi saada ilmaisunsa kaikessa, mitä ihminen on, tuntee, ajattelee ja tekee.

Seksuaalisuus koetaan ja voidaan ilmaista eri tavoin: ajatuksin, fantasioin, haluin, uskomuksin, asentein ja arvoin, käyttäytymisessä ja rooleissa sekä ihmissuhteissa.

Seksuaalisuuten ja sen ilmaisuun vaikuttaa biologisten, psykologisten, sosiaalisten, taloudellisten, poliittisten, kulttuuristen, eettisten, oikeudellisten, historiallisten ja uskonnollisten sekä henkisten tekijöiden vuorovaikutus.

Jokainen ihminen on ainutkertainen yksilö itselleen ominaisine piirteineen. Samoin ainutkertaista on ihmisen seksuaalisuus.

(Lähde: Seksi – kaikki mitä tulee tietää. Toim. Anu Suomela)