Terapeuttimme

Anu Kinnunen

Seksuaaliterapeutti, joogaopettaja, tantraohjaaja, tohtorikoulutettava (sosiaali- ja terveyspolitiikka)

Olen seksuaaliterapeutti ja teen ilman parisuhdetta elävien ihmisten hyvinvointia käsittelevää väitöskirjaa Tampereen yliopiston terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Terapiatyössä pyrin toimimaan kuulijana ja kanssakulkijana elämän haastavissa tilanteissa sekä löytämään yhdessä asiakkaan kanssa hänelle parhaat mahdolliset ratkaisut. Käytän työssäni myös toiminnallisia menetelmiä.

Erityisosaamiseni: positiivinen seksuaalisuus, tantra (vuodesta 2000), mindfulness-pohjaiset menetelmät, itsemyötätunto (MSC), kommunikaatio parisuhteessa, monimuotoiset ihmissuhteet, uuden parisuhteen löytämiseen liittyvät kysymykset, yksinäisyys. Therapy services also in English.

anu@anukinnunen.com

p. 0400 799 181


Anna Kolster

Erityisasiantuntija, SeriE-hanke

KK, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, Ihminen tavattavissa –mentor, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC), työnohjaaja, psykodraamaohjaajakoulutuksessa, Uusi Suunta -ohjaajakoulutuksessa, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Terapeuttina olen empaattinen, läsnäoleva ja työskentelen tunnekeskeisesti. Haluan kulkea asiakkaan kanssa myös vaikeiden tunteiden läpi ja auttaa häntä kohtaamaan omia kipukohtia ja pääsemään elämässään eteenpäin omia tavoitteita kohti. Työskentelen mielellään sekä parien että yksilöiden kanssa ja voit tulla juttelemaan kanssani kaikenlaisissa ihmissuhteiden haasteissa.Toivon että uskallat ottaa yhteyttä myös arkaluontoisissa asioissa etkä jää yksin niitä pohtimaan. Yhdessä voi päästä niin paljon pidemmälle kuin yksin.

För mig är emotionell närvaro och känslor viktiga. Ta kontakt om du behöver stöd och hjälp med att bearbeta känsliga och frågor kring sexualitet, identitet, kommunikation och relationer. Beroende problematik och medberoende ligger också nära mitt hjärta och har jobbat länge med sex- samt porrberoende. Jag arbetar både med par, enskilda klienter, sexualterapi och arbetshandledning enskilt eller i grupp. Ta gärna kontakt om du har funderingar kring dessa, eller andra frågor och bli inte ensam med dina känslor och tankar.

anna.kolster@sexpo.fi

p. 040 179 3434


Henriikka Sundell

Kouluttaja

FM, aineenopettaja, seksuaaliterapeutti, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden teemoissa on monta mutkaa, joiden selvittely voi tuntua haastavalta omin voimin. Olen sitä mieltä, että meistä jokaisen on kuitenkin hyödyllistä pohtia omaa seksuaalisuuttaan jossain kohtaa elämäänsä; jos seksi on sitä mitä teemme, seksuaalisuus on se mitä ihmisenä olemme. Olet tervetullut keskustelemaan seksuaalisuudesta, minäkuvastasi sekä ihmissuhteista kanssani - lämmöllä ja luottamuksella. Tunteiden, seksuaalisten mieltymysten sekä moninaisten ihmissuhteiden käsittely ovat erityisalaani. Voit tiedustella sopivia aikoja myös sähköpostitse. Therapy services also in English.

henriikka.sundell@sexpo.fi

p. 050 4011 088


Elina Tanskanen

YTM, seksuaaliterapeutti, toimintaterapeutti (AMK), logoterapeutti (LTI), tunnekeskeisen pariterapian (EFT) perusopinnot

Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä, minkä vuoksi työotteeni on hyvin joustava. Kuuntelen herkästi asiakasta ja muokkaan työskentelytapaani sen mukaan, mikä palvelee häntä sillä hetkellä. Joku voi hyötyä valmentavasta työskentelystä, ja joku toinen tarvitsee jonkun teeman äärelle pysähtymistä. Olen sitä mieltä, että seksuaalinen hyvinvointi kuuluu kaikille ja että toivoa on aina – sen vuoksi apua kannattaa hakea. Työskentelen yksilöiden lisäksi paljon parien kanssa.

Erikoisosaamisalueitani ovat seksuaalisen halun puute, eripariset seksuaaliset halut, suhteiden ongelmat ja kriisit, seksuaaliset toimintahäiriöt, traumaattiset kokemukset ja oman seksuaalisuuden toteuttaminen ja ilmaiseminen. Therapy services also in English.

elina.tanskanen@sexpo.fi

p. 040 565 0714


Patricia Thesleff

Erityisasiantuntija, SeriE-hanke

KTM (johtaminen ja organisaatio), seksuaalikasvattaja, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, Uusi Suunta -ohjaajakoulutuksessa, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Terapeuttina olen ratkaisukeskeinen, rehellinen, haastava ja aidosti kiinnostunut. Haluan ymmärtää asiakkaideni elämäntilanteen mahdollisimman hyvin. Minulle on tärkeää, että terapeutin ja asiakkaan henkilökemiat kohtaavat ja että asiakas on valmis tekemään töitä. Minun luokseni voi tulla myös haasteellisten ja arkaluontoisten kysymysten kanssa. Olen vahvasti sitä mieltä, että oikealla tiedolla varustettu ihminen on paljon onnellisempi - joten varaa rohkeasti aika. Sexualterapi också på svenska. Therapy services also in English.

patricia.thesleff@sexpo.fi

p. 050 505 4978


Oona Turunen

Vastaava neuvoja

Sosionomi (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), pariterapeutti

Olen rauhallinen, helposti lähestyttävä ja lempeä terapeutti. Olen kiinnostunut aidosta, läsnä olevasta kanssakäymisestä ihmisten kanssa ja olen valmis kohtaamaan asiakkaan syvimmillä ja kipeimmilläkin tasoilla. Terapiatyöskentelyssä minua innoittaa tietoisuus- ja tunnetaitojen kehittäminen, kehollisuus, luovuus sekä ihmissuhteiden syvällinen tarkastelu. Mielestäni seksuaalinen hyvinvointi on merkityksellinen ja tavoittelemisen arvoinen asia. Minulle voi varata aikoja yksin tai yhdessä kumppanin/kumppaneiden kanssa.

oona.turunen@sexpo.fi

p. 050 372 6066


Veera Uusoksa

Kouluttaja

KM, seksuaaliterapeutti, Suomen seksologisen seuran tiedottaja, HalutOn-blogin kirjoittaja, kirjakauppias

Työskentelyni lähtökohta on kaiken inhimillisen kunnioittaminen ja yhteistyössä kanssasi muutokseen rohkaiseva. Ennen muutoksia on usein syytä pysähtyä arvioimaan mennyttä ja nykyistä elämää. Mikä toimii, minkä toivot muuttuvan ja mikä auttaa sinua kohti hyvän kokemista. Terapeuttina koen olevani opas, joka on parhaimmillaan normista poikkeavien teemojen ja tilanteiden kanssa. Seksuaalisuus ja seksi ovat merkittäviä tekijöitä ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Sinulla on oikeus hyvään ja itsesi näköiseen seksiin tai seksittömyyteen. Vastaanotolleni voit tulla yksin, yhdessä tai laumasi kanssa. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin nyt olet. Juuri sellaisten asioiden kanssa, joista haluat keskustella.

Olen työssäni perehtynyt lastensuojelullisiin kysymyksiin, seksuaaliseen väkivaltaan, hyväksikäyttöön, fantasioihin, mieltymyksiin, pornoon, monimuotoisiin suhdemalleihin sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden kirjoon. Erityisenä osaamisalueena orgasmit, naisen seksuaalisuus ja halu. Therapy services also in English.

veera.uusoksa@sexpo.fi

p. 050 527 3043


Maria Vihlman

Vastaava neuvoja

YTL, sosionomi (AMK), seksuaaliterapeutti

Terapeuttina olen lempeä ja läsnäoleva. Terapiahuoneeni on turvallinen tila arkojen ja kipeidenkin seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten pohtimiselle. Lähden aina liikkeelle asiakkaan tarpeista ja toiveista ja työskentelen joustavasti erilaisia lähestymistapoja ja harjoitteita hyödyntäen. Kutsun sinut vastaanotolleni juuri sellaisena kuin olet. Rakennan kanssasi toivoa ja autan sinua näkemään voimavarojasi ja mahdollisuuksiasi.

Aiheita, joiden parissa olen erityisesti työskennellyt: sukupuolen, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden moninaisuus, seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja omiin rajoihin liittyvät kysymykset, tunnetaidot, itsetunnon ja myönteisen kehonkuvan tukeminen, uskonnon suhde seksuaalisuuteen.

maria.vihlman@sexpo.fi

p. 050 598 1268


Tiina Vilponen

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

TM, markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto (koulutuksessa), seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), NLP Practitioner
Puheenjohtaja, Suomen seksologinen seura

Keskustelen luontevasti kaikista seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvistä kysymyksistä. Minulle terapeuttina on tärkeää, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Käytän työssäni lyhytterapeuttisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä, kuten NLP:tä. Terapiahuoneeni on turvallinen tila jokaiselle asiakkaalleni. Olen työssäni perehtynyt mm. monimuotoisiin ihmissuhteisiin, seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden kirjoon, hengellisen ja teologisiin kysymyksiin, ympärileikkausten aiheuttamiin seksuaaliongelmiin ja niiden hoitoon (kaikki sukupuolet) sekä kommunikaatiovaikeuksien ratkomiseen ja eropohdintoihin.

Aikoja voi varata myös sähköpostitse sekä puhelimitse.

tiina.vilponen@sexpo.fi

p. 050 363 2852


Karoliina Vuohtoniemi

Koulutuspäällikkö

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja (STOry), ammatillinen opettaja

"Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them." - Steve Maraboli

Seksuaalisterapiatyössäni korostuu ratkaisukeskeisyys, omien asenteiden ja ajatusmallien tutkiminen sekä menneisyyden lempeä tarkastelu. Lähestymistapani on valmentava ja voimavarakeskeinen. Vastaanotollani autan asiakkaitani huomioiden elämän kokonaisuutena. Tarvittaessa ohjaan asiakkaani seksuaaliongelmiin perehtyneen lääkärin, personal trainerin tai ravitsemusterapeutin palveluiden pariin.

Terapiassa hyödynnän kotitehtäviä ja linkitän toivotut muutokset aina asiakkaan omaan arkeen sekä olemassa oleviin kykyihin. Näin mahdollistuu tasapainoisen seksuaalisuuden löytyminen omia voimavaroja ja vahvuuksia käyttäen. Seksuaaliterapeuttina olen työskennellyt vuodesta 2010. Erityisosaamisalueitani ovat addiktoitunut seksikäyttäytyminen, elämäntapojen vaikutus seksuaalisuuteen, seksuaalinen halu ja halun vaihtelut, mieltymykset, parisuhdehaasteet, erilaiset suhdemuodot sekä seksitaudit ja niiden aiheuttamat kriisit.

Ajanvaraukset tällä hetkellä ainoastaan sähköpostitse tai puhelimitse.

karoliina.vuohtoniemi@sexpo.fi

p. 050 340 9299