Terapiamuodot

Terapiassa on mahdollista tutkia ja selvittää ongelmaksi muodostuneita asioita, kuten toiminnallisia häiriöitä, nautintoon ja kommunikointiin liittyviä pulmia sekä kriisejä, traumoja ja riippuvuuksia. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat myös olla pohdinnat, jotka koskevat seksuaalista suuntautumista, moninaisia mieltymyksiä ja sukupuoli-identiteettiä. Terapia perustuu keskusteluun, jonka lisäksi käytetään muun muassa mielikuvaharjoituksia, kehollisia harjoitteita sekä rentoutumismenetelmiä

Seksuaaliterapia

Seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun vaikuttavat elämässä monet asiat kuten henkilöhistoria, elämäntilanne ja yhteiskunta. Seksuaalisuus ei ole samanlaista koko elämän ajan, se muuttuu ja mukautuu elämäntilanteen ja ikäkauden mukaan. Seksuaalisuus on parhaimmillaan positiivinen voimavara joka vaikuttaa jokaiseen ihmisen hyvinvoinnin osa-alueeseen. Seksuaaliterapiassa tarkastellaan seksin, seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja läheisyyden kysymyksiä kokonaisvaltaisesti, tutkitaan elämäntilannetta ja pyritään ymmärtämään ongelmien ja lukkokohtien syitä. Tavoitteena on tukea asiakkaan itsetuntemusta sekä voimavaroja ja antaa välineitä mielekkääseen muutokseen. Seksuaaliterapiaan voi tulla yksin, kaksin tai porukalla.

Parisuhde- ja ihmissuhdeterapia

Parisuhde- ja ihmissuhdeterapia on tarkoitettu erilaisten parisuhteiden ja ihmissuhteiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ihmissuhteiden ratkaisemattomat ristiriidat voivat purkautua esimerkiksi syyttelynä, mustasukkaisuutena, pettymyksinä ja loukkaantumisina. Myös lapsuudenkodin ja varhaisten ihmissuhteiden kautta perityt toimintamallit voivat heijastua tapoihin olla ja reagoida suhteessa. Läheisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyvät haasteet ovat yleisiä syitä hakeutua vastaanotolle. Terapiatapaamisissa tarkastellaan ja työstetään suhteen osapuolten kipupisteitä, vahvuuksia, toiveita ja tarpeita. Parisuhde- ja ihmissuhdeterapiaan voi tulla yksin, kaksin tai porukalla.

Perheterapia

Perheterapia on tarkoitettu erilaisten perheen sisäisten vuorovaikutusongelmien selvittämiseen ja toimivien suhteiden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Usein parisuhteeseen ja ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat vaikuttavat koko perheeseen, sekä perheen läheisiin verkostoihin. Erilaiset ristiriidat, ero, käsittelemättömät tunteet, kriisit ja esimerkiksi sairaudet voivat kuormittaa perhettä monella eri tasolla. Kun puhutaan perheestä, on tärkeää tiedostaa sen monimuotoisuus. Perheeseen voi kuulua vanhempien tai huoltajien lisäksi myös esimerkiksi isovanhemmat tai muut läheiseksi koetut henkilöt. Perhe voi koostua myös samaa sukupuolta olevista vanhemmista. Perheterapiassa otetaan huomioon perheen lisäksi myös eri vuorovaikutusverkostot.

Perheterapiassa käytetään yhdistetysti eri terapiamenetelmiä. Kuten muidenkin terapiamuotojen kohdalla, myös perheterapiassa käytettyjen menetelmien valinnassa otetaan huomioon kunkin asiakkaan yksilöllinen tilanne ja tarpeet. Perheterapiaan voi tulla yksin, kaksin tai porukalla.

Logoterapia

Logoterapia on tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa, jossa lähdetään siitä, että toivoa on aina. Monesti epämääräinen henkinen paha olo ja kipuilu kertovat siitä, että ihmisen kokemus elämän tarkoituksellisuudesta on kadoksissa. Logoterapiassa etsitään keskustellen tarkoituskeskeisiä näkökulmia asiakkaan tilanteeseen ja tutkitaan hänen voimavarojaan.

Ihmis- ja elämänmyönteisyytensä vuoksi logoterapia voi auttaa hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa, oli kysymys sitten vuorovaikutusongelmista, eroprosessista, tahattomasta lapsettomuudesta tai kumppanin sairastumisesta. Logoterapiaan voi tulla yksin, kaksin tai porukalla.

Nettiterapia

Kaikilla asiakkailla ei ole erinäisistä syistä mahdollista tulla paikan päälle kasvokkain toteutettavaan terapiaan. Tämän vuoksi Sexpon terapiapalveluihin kuuluu myös nettiterapia. Kyseinen terapiamuoto voi toimia sellaisenaan tai tuoda lisäarvoa kasvokkain toteutettavaan terapiaan. Nettiterapia toteutetaan Skype-palvelun kautta. Nettiterapian maksaminen tehdään ajanvarauksen yhteydessä PayPal-tilin kautta. Lisätietoa Hinnat-sivulla.