Työnohjaajamme

Anna Kolster

Erityisasiantuntija, SeriE-hanke

KK, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, Ihminen tavattavissa –mentor, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC), työnohjaaja, psykodraamaohjaajakoulutuksessa, Uusi Suunta -ohjaajakoulutuksessa, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Työnohjaajana olen empaattinen, läsnäoleva ja lämmin. Autan asiakasta tunnistamaan tunteita ja ottamaan vastuun omista valinnoista. Pohdimme yhdessä asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja mietimme, mihin asiakas pystyy itse vaikuttamaan, ja mitkä asiat pitää hyväksyä sellaisenaan ja missä kohdin on hyvä ehkä muuttaa omaa suhtautumista sekä työstää omia tunteita. Olen myös ICF-coach koulutukseltani, joten käytän jonkin verran valmentavaa otetta työnohjauksessa. Työnohjaan sekä yksilöitä että ryhmiä. Ota rohkeasti yhteyttä. Arbetshandleder även på svenska.

anna.kolster@sexpo.fi

p. 040 179 3434


Patricia Thesleff

Erityisasiantuntija, SeriE-hanke

KTM (johtaminen ja organisaatio), seksuaalikasvattaja, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, Uusi Suunta -ohjaajakoulutuksessa, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Voimavarakeskeisenä työnohjaajana tavoitteeni on tukea työntekijöiden toimijuutta ja kykyä kohdata vaikeita tai ristiriitaisia asiakassuhteita. Tarkoitukseni on yhdessä työntekijöiden kanssa etsiä uudenlaisia ymmärryksiä ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata asiakkaita ja toimia työyhteisöissä. Olen erikoistunut tukemaan kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä heidän vaativassa asiakas- ja hoitosuhdetyössä. Kauppatieteiden maisterina ohjaan myös mielelläni yritysmaailman työyhteisöjä sekä johtajia. Työnohjaaan sekä yksilöitä että ryhmiä. Ohjauksen pituus ja muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita ja tavoitteita. Arbetshandleder även på svenska. Clinical Supervision also in english.

patricia.thesleff@sexpo.fi

p. 050 505 4978


Tiina Vilponen

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

TM, markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto (koulutuksessa), seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), NLP Practitioner
Puheenjohtaja, Suomen seksologinen seura

Tarjoan työnohjausta seksologian opiskelijoille ja alan töitä tekeville. Työnohjaan sekä yksilöitä että ryhmiä. Pidän tärkeänä tutkia työnohjattavan voimavaroja ja vahvuuksia sekä edistää hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla. Voit käsitellä kanssani myös haastavia seksologisia kysymyksiä. Olen erikoistunut kansainväliseen seksologiaan, ammattietiikkaan, seksuaalikasvatukseen ja terveydenedistämiseen sekä uskonnollisiin kysymyksiin ja lasten kehon koskemattomuuteen.

tiina.vilponen@sexpo.fi

p. 050 363 2852


Karoliina Vuohtoniemi

Koulutuspäällikkö

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja (STOry), ammatillinen opettaja

Työnohjaajana olen rohkaiseva ja lämmin. Huomioin aina asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Työnohjauksessa kannustan asiakaasta tekemään omia oivalluksia ja viemään niitä käytäntöön huomioiden asiakkaan omat voimavarat. Työskentelyotteeni on eteenpäin suuntaava, valmentava ja aina asiakkaan omiin tavoitteisiin pohjautuva. Työnohjaan sekä ryhmiä että yksilöitä ja erityisesti olen pätevöitynyt seksologian parissa työskentelevien työnohjauksessa.

karoliina.vuohtoniemi@sexpo.fi

p. 050 340 9299