Työnohjaajamme

Anna Kolster

Vastaava neuvoja

KK, seksuaaliterapeutti, seksuaalikasvattaja, Ihminen tavattavissa –mentor, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC), työnohjaaja, psykodraamaohjaajakoulutuksessa, Uusi Suunta -ohjaajakoulutuksessa, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Työnohjaajana olen empaattinen, läsnäoleva ja lämmin. Autan asiakasta tunnistamaan tunteita ja ottamaan vastuun omista valinnoista. Pohdimme yhdessä asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja mietimme, mihin asiakas pystyy itse vaikuttamaan, ja mitkä asiat pitää hyväksyä sellaisenaan ja missä kohdin on hyvä ehkä muuttaa omaa suhtautumista sekä työstää omia tunteita. Olen myös ICF-coach koulutukseltani, joten käytän jonkin verran valmentavaa otetta työnohjauksessa. Työnohjaan sekä yksilöitä että ryhmiä. Ota rohkeasti yhteyttä. Arbetshandleder även på svenska.

anna.kolster@sexpo.fi

p. 040-1793434


Patricia Thesleff

Vastaava neuvoja

KTM (johtaminen ja organisaatio), seksuaalikasvattaja, seksuaaliterapeutti, Uusi Suunta -ohjaajakoulutuksessa, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

patricia.thesleff@sexpo.fi

p. 050 505 4978


Karoliina Vuohtoniemi

Koulutuspäällikkö

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja (STOry), ammatillinen opettaja

Työnohjaajana olen rohkaiseva ja lämmin. Huomioin aina asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Työnohjauksessa kannustan asiakaasta tekemään omia oivalluksia ja viemään niitä käytäntöön huomioiden asiakkaan omat voimavarat. Työskentelyotteeni on eteenpäin suuntaava, valmentava ja aina asiakkaan omiin tavoitteisiin pohjautuva. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja (AMK), seksuaalineuvoja- ja terapeutti, työnohjaaja ja ammatillinen opettaja. Työnohjaan sekä ryhmiä että yksilöitä ja erityisesti olen pätevöitynyt seksologian parissa työskentelevien työnohjauksessa.

karoliina.vuohtoniemi@sexpo.fi

p. 050 340 9299