Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työskentelytapojen tutkimista, voimavarojen kartoittamista ja työhyvinvoinnin edistämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus soveltuu erityisen hyvin vaativaa asiakastyötä tekeville sosiaali- ja terveysalojen ammatilaisille, mutta myös muille, jotka haluavat kartoittaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alansa asiantuntijana. Tarjoamme henkilökohtaista yksilötyönohjausta sekä ryhmätyönohjausta esimerkiksi työyhteisöille.

Voit hyötyä työnohjauksesta, jos

  • Tarvitset tukea työssä jaksamiseen
  • Haluat kartoittaa osaamisalueitasi ja kehittämiskohteitasi työssäsi
  • Kohtaat työssäsi haastavia asiakastilanteita
  • Työyhteisössäsi on selvittämättömiä ristiriitoja
  • Haluat löytää uusia näkökulmia työhösi ja oivaltaa uutta

Ota rohkeasti yhteyttä työnohjaajiimme! Pohditaan yhdessä, voisiko työnohjauksesta olla apua juuri sinulle.

Pidämme hyvää huolta asiakkaidemme tietosuojasta.